Norėdami daryti ką nors kita, pirmiausia turite liautis darę tai, ką darėte iki šiolei ir kas jau nėra taip svarbu bei vertinga. Laikykitės nuoseklumo dėsnio: baikite senus darbus ir tik tada imkitės ko nors nauja. Viskam laiko neužtenka, todėl turite daryti tik tai, kas yra vertingiausia

Nuoseklumo dėsnis